Železnohorský region

23.2.07 proběhla akce Poznejte MAS RKH

zpráva o akci
Uvedené akce se zúčastnili stávající i noví potencionální členové MAS RKH.

Po představení MAS RKH, její historie vzniku, současných aktivit a možného budoucího vývoje byla zahájena široká diskuze o možnosti spolupráce všech subjektů v oblasti koordinovaného rozvoje venkova.

Člen MAS RKH, pan Luděk Šorm, představil projekt "turistických pasů" přítomným a vyzval stávající i nové členy ke spolupráci.
Spolupráce členů bude zahájena také v oblasti podpory regionálních produktů a služeb.Na závěr si mohli zájemci prohlédnout centrum MAS RKH, Perníkovou chaloupku.

Jako informační zdroj bylo kromě letáků a plakátků zpracováno CD s prezentacemi o problematice MAS RKH. Pro vyžádání kontaktujte p.Korejtkovou, manažerku MAS.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Region Kunětické hory
Zveřejněno 13.03.2007 v 14:20 hodin
MAS Železnohorský region