Železnohorský region

Setkání s MAS Strážnicko

Ve dnech 23.-24.11.2006 navštíví území MAS RKH a MAS ŽR představitelé MAS Strážnicko.
Na základě podzimního setkání představitelů tří uvedených MAS v rámci výjezdních vzdělávacích seminářů pořádaných Regionální školou obnovy venkova Čepí a firmou VN KONZULT, proběhne hlavní setkání ve VIC Ráby.
Náplní setkání bude výměna zkušeností s využitím programu LEADER+ a možnost spolupráce na partnerských a zrcadlových projektech jak MAS jako celku, tak i projektech jednotlivých členských subjektů.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 14.11.2006 v 14:57 hodin
MAS Železnohorský region