Železnohorský region

Střední Morava [ Turistický region ]

37 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ Turistický region Střední Morava
Úrodná oblast rozkládající se převážně podél řeky Moravy a Hané je půvabný kraj, nazývaný již od 16. století Haná. Typické pro zdejší oblast jsou nářečí, bohaté kroje a rozlehlé statky, budované z nepálených, bíle omítnutých cihel. Průčelí statků zvýrazňovala patrová představená žudra.

Bývají zde bohaté folklórní slavnosti. Ve východní části regionu se pozvolna zvedají zalesněné hřbety Oderských a Hostýnských vrchů, pahorkatina Chřiby otevírá na jihu bránu do Moravského Slovácka a ze západní strany dotváří věnec Drahanská vrchovina. Region nabízí široký výběr skvostů architektury (starobylé hrady a bohaté zámky a především památky UNESCO - zahrady a zámek v Kroměříži, město Olomouc), lázeňská místa, množství přírodních památek nacházejících se i pod zemským povrchem jako jsou například Javoříčské, Mladečské a Zbrašovské jeskyně či naše nejhlubší propast na našem území Hranická propast. Celá střední Morava je protkaná turistickými trasami a je ideálním místem pro vyznavače cykloturistiky (Moravská a Jantarová stezka jsou součástí projektu Euro-velo).

STŘEDNÍ MORAVA

Bohaté kroje a rozlehlé statky, budované z nepálených, bíle omítnutých cihel - to je již od 16. století Haná. Na východ se zvedají zalesněné hřbety Oderských a Hostýnských vrchů, na jihu pahorkatina Chřiby chrání od severu vinice Moravského Slovácka a ze západní strany dokrouží věnec pohoří Drahanská vrchovina. Z jejích bučin se již přes sto let vyrábí v Bystřici pod Hostýnem unikátní ohýbaný nábytek. A že tu něco divně voní? No, buď tvarůžky nebo slivovica .... Vítejte na střední Moravě!

Starobylé hrady Bouzov a Helfštýn, nespočet zámků a zámečků včetně empírového v Čechách pod Kosířem (ten je obklopený rozlehlým parkem s cennými dřevinami), zámek Tovačov se Spanilou věží a zámek s unikátní sbírkou zlatých kočárů olomouckých biskupů a arcibiskupů v Náměšti na Hané ... - ani nadechnout se nestíháte. Ještě že na některých z nich se dá vidět i víc než "jen" jejich historie: vazba květin v Náměšti vždycky, když vedle v Olomouci zvou na výstavu Flóra, což je třikrát ročně. Specialita regionu - pikantní a páchnoucí zrající sýr, Olomoucké tvarůžky (v nedalekých Lošticích mají i muzeum!) - se dá jíst na spoustu způsobů a k tomu připíjet pálenku z ovoce nebo obilí, čehož obého tak hojně skýtá úrodná půda moravských úvalů. Nebo je libo místo chuťových raději dominanty církevních památek, barokní chrámy na Svatém Hostýně a na Svatém Kopečku u Olomouce, vyhledávaná poutní místa?

Univerzitní město Olomouc je svým historickým vývojem a postavením srovnatelné s Prahou. Je také po Praze druhou největší městskou památkovou rezervací. Její centrum tvoří Horní náměstí s radnicí a orlojem a s barokním Sloupem Nejsvětější Trojice - památkou zapsanou v seznamu UNESCO. A ještě druhé eso: hanácké Athény - Kroměříž! Zámecké zahrady jsou společně se zámkem zapsány v seznamu UNESCO. Arcibiskupský zámek, národní kulturní památku v již tak přepamátkované Kroměříži, nesmíte vynechat! Kvůli obrazové galerii s díly Tiziana, Cranacha a van Dycka., rozsáhlé knihovně a bohatému hudebnímu archívu.

Příroda? Hranická propast, nejhlubší v celé střední Evropě, arboretum v Bílé Lhotě, Chráněná krajinná oblast Litovelské pomoraví, Zbrašovské aragonitové, Javoříčské a Mladečské jeskyně, lázně v Teplicích nad Bečvou, Slatinicích a Skalce a také Plumlovská přehrada střežená zámkem Plumlov - stačí? Kříží se zde dvě dálkové cyklotrasy (Moravská a Jantarová stezka), které jsou součástí evropského projektu EURO VELO. Ale přijeďte jakkoli, i bez kola.Víte, že ... ?

Nejhlubší propast ve střední Evropě leží u Teplic nad Bečvou, ale přesto se jmenuje Hranická, neboť se nachází v nevelkém krasovém území Hranický kras. Suchý jícen je 69,5 m hluboký se třemi stranami téměř kolmými (105 x 35 m), na dně je "bezedné" jezírko - šikmo se svažujícím kráterem pokračuje propast do nitra země. Dosud změřená hloubka dosahuje 329,5 m, sestoupit až na dno se dosud nikomu nepodařilo, dálkově ovládaný robot se v hloubce 205 m zapletl mezi potopené stromy. Podle některých odborníků může skutečná hloubka dosahovat až 700 m.

Bájný král Ječmínek se narodil podle pověsti v Chropyni, která byla na město povýšena až v roce 1970, patrně tedy ve tvrzi, která byla po roce 1615 přebudována pro potřeby olomouckého biskupa Františka z Dietrichsteinu v trojkřídlý renesanční zámek, který dnes slouží jako muzeum Kroměřížska.

Hanácké Athény - tak se kdysi nazývala Kroměříž pro množství škol. Pro svoje historické památky, zahrady, hudbu a konečně i pro Arcibiskupské vinné sklepy je to město, které by nemělo chybět na itineráři žádného výletu na Moravu. Poprvé je připomínána v r. 1110, kdy ji koupil olomoucký biskup Jan II. Břichatý. O mnohem dřívějším osídlení svědčí název, snad od keltského Crome sir - proslulý. Město v průběhu dějin bylo několikrát dobyto - husity, Švédy, Prusy, vzbouření Valaši je vypálili, ale pokud město neokupovala vojska, patřilo olomouckým biskupům (od r. 1777 arcibiskupům). Nejpozoruhodnější částí města je zámecký komplex se zahradami - v roce 1998 byl zapsán do seznamu kulturního dědictví UNESCO. Zámek po jeho zničení Švédy znovu vybudoval biskup Karel Liechtenstein-Kastelkorn, nejcennější sbírkou v něm je obrazárna s evropským výtvarným uměním 15. - 18. století, druhý nejcennější soubor obrazů u nás: Lucas Cranach st., Bartholomeus Spranger, Hans von Aachen, Jacopo Bassano, Paolo Veronese, ale i zřejmě nejcennější obraz u nás - Tizzianův Apollon a Marsyas.

Dnešním městem Litovel protéká řeka Morava šesti rameny, jedno z nich teče i pod radniční věží a pod náměstím. Díky tomu je přezdívka Moravské Benátky poměrně logická, tím spíše, že farní gotický kostel je zasvěcen svatému Markovi. Město bylo založeno jako mnoho jiných po celé zemi za vlády Přemysla Otakara II. kolem roku 1260. Okolo města se prostírá 9.600 ha CHKO Litovelské pomoraví; jeho nejzajímavějšími místy prochází naučná stezka z Horky nad Moravou do Litovle, komplex lužního lesa s původní skladbou dřevin je evropským unikátem.

Přerov, město na řece Bečvě a prvořadý železniční uzel, stojí na místě, kde se zřejmě již v 11. století rozkládalo na výšině nad řekou přemyslovské hradiště. Chránilo pradávnou Jantarovou stezku z Pobaltí k Dunaji, která zde přecházela Bečvu - při brodu vznikla trhová osada Přerov, zmiňovaná jako součást údělného olomouckého knížectví v r. 1046, Přemyslem Otakarem II. r. 1256 rozšířena a povýšena na město. To se později stalo majetkem nábožensky tolerantních Pernštejnů, kteří tady umožnili vznik silné českobratrské obce s latinskou školou. Na té nejprve studoval a pak i vyučoval Jan Ámos Komenský. Na pravém břehu Bečvy proti přírodnímu parku leží místní část Předmostí s pahorkem Hradisko, proslaveným archeologickým nalezištěm ze starší doby kamenné - kultury gravettské (lovci mamutů před více než 20.000 lety). V 19. století zde byly objeveny kosti mamutů a 400 fůr jich bylo odvezeno do cukrovarů jako topivo. Archeologové pak ještě objevili kromě kostí a klů i kamenné nástroje a plastiky z pálené hlíny, a také velké slovanské pohřebiště se šperky z velkomoravského období.

Prostějov, původně slovanská osada při obchodní cestě, se připomíná jako ves Prostějovice v r. 1141, majetek olomouckého biskupa. Pánové z Kravař jim v roce 1390 poskytli právo výročních trhů, ale skutečný rozkvět znamenal až přechod do majetku Pernštejnů. Ti budují kamenné hradby a poskytují podmínky pro vznik silné kolonie českých bratří - jednoho z nejvýznamnějších center jednoty bratrské v českých zemích. Rozvíjí se zde knihtisk - r. 1527 tady tiskař Kašpar Aurgus vydává první českou knihu na Moravě a v r. 1547 i první český slabikář.
ZAHRNUJE ÚZEMÍ TURISTICKÝCH OBLASTÍ:

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Czech.Tourism.cz

Typ záznamu: Turistický region
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 15.11.2004 v 12:09 hodin
MAS Železnohorský region