Železnohorský region

Turkovice [ Město nebo obec ]

Turkovice
Turkovice, kostel sv. Martina
První historická zpráva o Turkovicích pochází z roku 1257. Jméno obce je odvozeno od slova tur, tedy skot. Kostel svatého Martina se zde připomíná již v roce 1348. Je tedy původně gotický, i když byl později přestavován, a to v baroku a empíru. Kostel sloužil jako rodinná hrobka majitelů obce Podhořany, kam Turkovice patřily. Náhrobky některých mužů a žen se nacházejí ve zdi za kostelem. Při kostele byla v roce 1720 zřízena i fara.
V obci stojí dvě sochy. Jedna představuje sv. Jana Nepomuckého, světce, který byl v době baroka v Čechách velmi oblíbený. Jan Nepomucký byl mučen a nakonec shozen do Vltavy za krále Václava IV. Jeho velikou a oslavovanou ctností byla osobní statečnost, jelikož se jako jediný otevřeně postavil vůči nespravedlnosti spáchané králem. Věhlas tohoto světce, jehož svatořečení proběhlo v roce 1729, se rozšířil díky jezuitských misím nejen po celé Evropě, ale i do zámoří. U soch sv. Jana Nepomuckého prosili lidé o ochranu před povodněmi. Druhá socha na hřbitově představuje Pannu Marii.
Škola v Turkovicích začala fungovat ještě před zavedením povinné školní docházky, a to v roce 1720. Všeobecný školní řád, v němž se stanovovala povinná školní docházka, vydala Marie Terezie až roku 1774. Povinná škola se týkala všech dětí od 5 do 12 let. Pro nás je nepředstavitelné, že až do té doby třeba v textilkách pracovaly desetileté děti od 5 hodin od rána do 10 hodin do večera. Pro ně to byla obrovská změna. Na venkově ale platily pro děti od 9 do 12 let úlevy v době senoseče a sklizně, aby mohly pomáhat v hospodářství.
Na nejnižších školách se učilo číst, psát a počítat. Důležitým předmětem bylo náboženství. Učili se všichni v jedné třídě, kde hlavně zpočátku nebylo nic jako lavice. Děti proto seděly na zemi.
Po té, co vešel v platnost školský řád se také zvýšila kvalita učitelů. Do té doby na vsi často učili vysloužilí vojáci. Ti leckdy sami zápasili se čtením a psaním, ale pokud už uměli násobit a dělit, tak byli považováni div ne za učence. Ještě malá zajímavost: původní termín dvouměsíčních prázdnin byl září a říjen. Od roku 1784 byly ale přeloženy na letní měsíce červenec a srpen, jak je tomu dodnes. Turkovickou školu navštěvovalo nejvíce dětí v letech 1888 -1889, a to 412.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Obec Turkovice
Turkovice 2
533 63 Turkovice
Česko (CZ)
tel: (+420) 466 977 187

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:
Turkovice
Kostel v Turkovicích

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.turkovice.cz

Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Lea Turynová (MAS ŽR) org. 127, 29.11.2022 v 12:23 hodin
MAS Železnohorský region