Železnohorský region

Svojšice [ Město nebo obec ]

Svojšice
Svojšice
Obec Svojšice leží v lesnaté krajině na úpatí Železných hor. Do dnešních dnů se ve Svojšicích zachovaly zbytky tvrze, které jsou jedinou památkou svého druhu v okolí. Záznamy v Zemských deskách uvádí, že tvrz byla založena v roce 1365 vladykou Mikšíkem ze Svojšic. Po jeho smrti v roce 1405 zdědila majetek Anna ze Svojšic. Majetek se sestával z gotické tvrze, dvora s dvojím poplužím a z dvorů ve Stojicích, Holotíně a Rašovech. Jedna z jeho dalších držitelek byla Kateřina ze Svojšic, provdaná za Benedu z Nečtin a podruhé v roce 1542 za Jiřího z Gerštorfu. Po její smrti přešel podle závěti majetek na Albrechta a Beneše z Nečtin, kteří jej v roce 1546 prodali za 2 000 kop grošů šlechtici Jiřímu z Gerštorfu. Tak byl svojšický majetek spojen s choltickým panstvím.
Od roku 1620 vlastnil Svojšice Štěpán z Gerštorfu, jelikož se ale účastnil odboje českých stavů proti Habsburkům, pocítil na sobě sankce následující po prohrané bitvě na Bílé hoře. V roce 1623 byl vypovězen ze země a všechen majetek ( mimo jiné do něj patřila svojšická tvrz s poplužním dvorem, ovčín, mlýn, pivovar, vinice, ves Svojšice, Stojice, Holotín, Ledeč, Vicemělice, plat vsi Hošťalovic a rybníky) mu byl zabaven a prodán hraběti Kryštofovi Šimonovi Thun - Hohensteinovi.
Tvrz byla během třicetileté války - v roce 1634 vypálena císařským vojskem. Zůstala v majetku Thun - Hohensteinů až do roku 1945, kdy Thunové opustili naši republiku a jejich majetek převzal stát. V roce 1995 byla gotická tvrz nákladem téměř 1 milionu Kč opravena.
Ke tvrzi se váže pověst, která praví, že zde v roce 1621 Štěpán z Gerštorfu ukryl velký poklad. Tajně totiž doufal, že se za čas do vlasti vrátí. V roce 1813 přijel prý do vesnice ve skvostném kočáře cizí důstojník, který u rychtáře požádal o zedníka. S ním se pak vypravil k sutinám tvrze. Chvíli si tvrz prohlížel a váhal, pak ale ukázal na zeď v bývalé kuchyni. Tam poručil zedníkovi vybourat výklenek ve zdi. Ve výklenku se objevila okovaná truhlice. Neznámý důstojník zaplatil zedníkovi několik stříbrňáků, nechal truhlici naložit do kočáru a odjel neznámo kam.
Na počátku 20. století měla obec 57 obytných domů a 400 obyvatel, v současnosti zde žije 191 obyvatel v 94 domech. Od roku 1920 jsou Svojšice samostatnou obcí, k níž patří i osada Cihelna a chatová oblast Okrouhlík.
Okolní příroda láká k turistice a cykloturistice. V obci najdete obecní úřad, knihovnu, obchod se smíšeným zbožím, hasičskou zbrojnici, restauraci U Kajmana, hospůdku v Kulturním areálu, sportovní hřiště a přírodní Kulturní areál, ve kterém se pořádají velké kulturní akce až pro deset tisíc návštěvníků. Uprostřed obce se nachází kříž se zvonicí z roku 1884 a památník spisovatele Suly. Ve Svojšicích se r. 1826 narodila Julie Havlíčková, manželka spisovatele Karla Havlíčka Borovského. Její bysta je umístěna u středověké tvrze. V blízkosti obce se nachází autovrakoviště Ford a autolakovna.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Obec Svojšice
Svojšice 1
533 62 Svojšice
Česko (CZ)
tel: (+420) 466 972 115

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:
Svojšice - tvrz
Tvrz

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

NA ÚZEMÍ OBCE EVIDUJEME

DALŠÍ INFORMACE: http://www.obecsvojsice.cz

Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Lea Turynová (MAS ŽR) org. 127, 04.01.2023 v 14:37 hodin
MAS Železnohorský region