Železnohorský region

Bukovina u Přelouče [ Město nebo obec ]

Obecní úřad Bukovina u Přelouče
Obecní úřad Bukovina u Přelouče
Obec Bukovina u Přelouče leží na úpatí Železných hor, 12 km od města Přelouče, 15 km od Čáslavi a 25 km od Pardubic.
První písemné zprávy o obci pocházejí z roku 1400, kdy patřila k panství Lichtenburk rodu Trčků z Lípy. Své jméno dostala dle strání osázených buky, které obec obklopovaly. Obec měla v minulosti charakter zemědělský, každý v obci vlastnil kousek pole.
Obec Bukovina byla obcí pokrokovou, jako první v okolí měla dobrovolný hasičský sbor, založený v roce 1895. Také jako první z okolních vesnic měla elektrické osvětlení a jako první začala se zcelováním rozdrobených pozemků. Tato akce však nebyla dokončena
z důvodu vydání zákona o zakládání Jednotných zemědělských družstev.
Za doby německé okupace bylo několik občanů zapojeno do partyzánského hnutí, z nichž 8 bylo za pomoc partyzánskému výsadku Mistra Jana Husa uvězněno v koncentračním táboře v Terezíně.
Velký rozvoj obce nastal po roce 1971, kdy obec zakoupila mlýn Karla Hanouska. Z něj vznikla hospoda, prodejna potravin, bytová jednotka, zasedací místnost obecního úřadu
s kanceláří vybavenou počítačovou jednotkou, garáž pro hasičskou stříkačku, sklady, obecní knihovna, kuchyň pro potřeby hospody. Za mlýnem v krásném prostředí byl vybudován kruhový betonový parket, který dodnes slouží k pořádání tanečních zábav. Jeho součástí je krytá hala a amfiteátr pro hudbu. I když na zastupitele obce v době socialismu byl činěn nátlak na sloučení, obec Bukovina obstála a integraci odmítla.
Dnešní obecní zastupitelstvo zařídilo v obci zavedení plynu, telefonní přípojky do všech domů a dotykové veřejné osvětlení. Před 30 lety se v obci uskutečnil první Sjezd rodáků a přátel obce Bukoviny a od té doby se každých 5 let koná sjezdové zasedání. Před těmito sjezdy se dává do pořádku celá obec, všichni občané mají zájem na tom, aby rodáci našli obec čistou a upravenou.
V současné době žije v obci 76 obyvatel. Vesnice žije kulturním životem. Pořádají se různé kulturní akce, např. oslava Dne dětí, ukončení prázdnin, posvícení, mikulášská nadílka pro děti, setkání důchodců, silvestrovská zábava.
V obci se nachází pomník T. G. Masaryka.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Obecní úřad Bukovina u Přelouče
Bukovina u Přelouče 16
535 01 Přelouč
Česko (CZ)
tel: (+420) 775191851

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: správce systému (Mikroregion Podhůří Železných hor) org. 127, 07.08.2022 v 10:31 hodin
MAS Železnohorský region