Železnohorský region

Stolanský potok [ Vodní tok ]

Červený (Stolanský) potok u Kozojed
Červený (Stolanský) potok u Kozojed

Červený potok (někdy též Stolanský potok) je levostranný přítok Markovického potoka v okrese Chrudim v Pardubickém kraji. Délka toku činí 6,8 km.[1] Plocha povodí měří 10,8 km².

Potok pramení na louce nad Zbyhněvicemi v nadmořské výšce 442 m. V samotné obci protéká malým rybníčkem a požární nádrží. Následně teče lesnatým údolím přes osadu Palučiny, kde napájí dva menší rybníky, a pokračuje na severovýchod až do Stolan, kde napájí Menší rybník a větší Panský rybník. Poté teče stejným směrem až do osady Červenec, kde napájí Červenecký rybník a rybník Hanička, a po dalších 650 m se na místě bývalé tvrze Kozojedy vlévá do Markovického potoka v nadmořské výšce 258 m.[zdroj]

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Vodní tok
AKTUALIZACE: správce systému (Mikroregion Podhůří Železných hor) org. 127, 15.01.2022 v 13:31 hodin
MAS Železnohorský region