Železnohorský region

Kostel Svatého Mikuláše ve Stolanech [ Kostel nebo katedrála ]

Kostel Svatého Mikuláše ve Stolanech

Raně středověký venkovský kostel, se složitým stavebním vývojem, z okruhu kostelů se zděným jehlancem věže.

Nejstarší zmínka o Stolanech z r. 1228, jako součást zboží Opatovického benediktinského kláštera. Okolo r. 1530 jsou sdamostatným sídlem s tvrzí Andělů z Ronovce. Poč. 17. století součástí majetku královské komory. Od r. 1608 prodejem Ladislavovi Berkovi z Dubé byla obec spojena s panstvím Heřmanoměsteckým.

Kostel složitého vývoje, loď nejstarší, snad románská, presbytář ze 14. století, západní věž snad až pozdně gotická. Přestavěn v r. 1795, tehdy odstraněny klenby a zřízen plochý strop. Sakntuárium pozdně gotické z raného 16. století.PopisJednolodní orientovaný venkovský kostel umístěný na hřbitově, s hranolovou západní věží zakončenou zděnou helmicí a cimbuřím. Presbytář s lehce zploštělým pětibokým závěrem a původně jedním obdélným polem se připojuje ke stejně široké lodi. Sakristie se připojuje k severní straně obdélného pole kněžiště, navazuje na něj přístavek při lodi. Presbytář s dvojicí lomených oken člení deformované opěrné pilíře s výrazně šikmými čely. Po jižní straně hledí dvě lomená okna. Nejzajímavější je věž zděná zevně z tesaných kvádrů. Západní portál je pravoúhlý s pozdně barokně členěným překladem. V nejvyšším patře věže se uplatňují vysoká lomená okna. Věž vrcholí zděným ochozem s cimbuřím, na půlkruhových obloučcích podsebití. Na nárožích vystupují zvětralé kamenné figurální chrliče. Věž je zastřešena zděným omítnutým jehlancem. Jednotná sedlová střecha má taškovou krytinu.

Gotický jednolodní kostel s průčelní věží, zakončenou zděným jehlancem. Stavba 14. století s vzácným a ojedinělým typem věže, řadícím se do okruhů kostelů ve Starých Žďánicích, Opatovicích n/L. a ve Všestarech.

Kostel Svatého Mikuláše ve Stolanech

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

AKTUALIZACE: správce systému (Mikroregion Podhůří Železných hor) org. 127, 13.01.2022 v 20:01 hodin
MAS Železnohorský region