Železnohorský region

Choltická obora [ Přírodní rezervace ]

Choltická obora
Přírodní rezervace Choltická obora představuje lesní porosty parkového charakteru a na ni navazující přirozený lesní porost, tedy les s přirozenou druhovou skladbou. Součástí rezervace jsou dva rybníky využívané k chovu polodivokých kachen; žije zde početná populace kuňky obecné. Jedná se o ekologicky pestré a geomorfologicky členěné území s roklí potoka. Je to taktéž významné biocentrum v jinak velmi intenzivně využívané zemědělské krajině.

V PR Choltická obora přežívají vzácné lesní druhy brouků např. roháč obecný, páchník hnědý a zlatohlávek skvostný. Hnízdí zde holub doupňák, kavka obecná, strakapoud malý a další. Ve starých dutých dubech žije dokonce kolonie netopýra rezavého.
Choltická obora - rybník Zrcadlo
Rybník Zrcadlo

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: uživatel č. 6742 org. 127, 13.03.2022 v 15:08 hodin
MAS Železnohorský region