Železnohorský region

Lesnictví ve Starých Hamrech [ Zemědělská výroba ]

Ve Starých Hamrech je celkem 72 km2 lesní půdy, a to ve vztahu ke katastrální rozloze obce činí přibližně 86 % veškerého území. Je proto jistě logické, že lesní výroba hrála v naší obci od nepaměti velmi významnou roli, a to především prakticky jako hlavní pracovní příležitost pro muže, ale i ženy. Vzhledem k tomu, že protékající řeka Ostravice tvořila po staletí hranici mezi Moravou a Slezskem, a tím byla současně i hranicí mezi lesy státními a arcibiskupskými, vyvíjelo se lesnictví v každé této části odděleně prakticky až do roku 1948, kdy znárodněním vznikl jeden velký státní podnik. Na Hartisově se dodnes nachází lovecká chata - lovecký zámeček, kde často pobýval arcivévoda Bedřich, známý to "markýz Géro" v Bezručových básních a na soutoku Černé a Bílé Ostravice je pak u bývalé hájenky zasazen původní hraniční kámen jako němý svědek tohoto někdejšího správního rozdělení. V obci bylo několik revírů (polesí), které zajišťovaly vlastní pěstební a těžební činnost. Jedno z původních polesí ve Starých Hamrech pod hotelem Ostravačka sloužilo až do roku 1993, kdy vyhořelo a budova byla asanována. Dřevo se těžilo a přibližovalo většinou pouze v zimě.

Velkým problémem však byla doprava tohoto dříví na pily. Proto se v minulosti často využívalo plavení dříví, kdy byly na některých řekách postaveny tzv. klauzy, které zadržovaly vodu a za příhodných podmínek se dřevo splavovalo po těchto tocích do údolí. Pro dopravu dřeva byla v sousední obcí Bílá zřízena i zvláštní úzkokolejní železniční dráha. Pro zpracování dřeva se stavěly pily. Největší pilou ve Starých Hamrech byla pila Augustina Dudy.

Dnes odborně spravuje lesy v obci podnik Lesy České republiky s.p., lesní správa Ostravice, jednotlivé práce provádí smluvně firma Lesy Frýdek-Místek a.s., divize Ostravice. Kromě funkce produkční, tj. zajištění kvalitního dříví, vzrostla po výstavbě přehrady zejména i funkce lesů jako lesů vodohospodářských ale také i jako lesů rekreačních.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Stare-Hamry.cz

Typ záznamu: Zemědělská výroba
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 131, 20.06.2005 v 13:46 hodin
MAS Železnohorský region