Železnohorský region

Zemědělská agentura Bruntál [ Zemědělská výroba ]

Náplň činnosti:
a) spolupráce a zodpovědnost za realizaci celostátní zemědělské politiky
b) podílí se na tvorbě agrárních programů s celsotátní působností, včetně strukturálních fondů
c) podílí se na tvorbě regionálních programů
d) organizační změny ve státních podnicích (rozdělení, sloučení, likvidace)
e) jmenování, odvolání ředitele státních podniků
f) stanovení členů dozorčí rady státních podniků
g) řešení privatizačních projektů státních podniků
h) dále řeší stížnosti občanů vůči státním podnikům
i) vydává za Mze ČR stanoviska ve smyslu stavebního zákona v rámci projednávání územních plánů a v územním řízení v rozsahu okresu

Restituce:
a] restituční stížnosti (občané, oprávněné osoby)
b] vydávání rozhodnutí ve správním řízení na určení povinné osoby ve věci vydávání živého nebo mrtvého inventáře a zásob
c] odvolací řízení vůči rozhodnutí Okresního úřadu ve věci uložení sankce nebo kauce

Dotace, podpory a výpomoci:
a] z MZe ČR poskytované dle Zásad pro poskytování dotací, podpor a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu MZe ČR aktualizovaných každým rokem pro podnikatelské subjekty se zemědělskou, lesní činností, soukromě hospodařící rolníky a obce
b] z Podpůrného a garančního rolnického a lesního fondu MZe ČR poskytované subjektům výše uvedeným

KONTAKTNÍ ADRESA:

Zemědělská agentura Bruntál
Partyzánská 7
792 01 Bruntál
Česko (CZ)
tel: (+420) 554 711 971
fax: (+420) 554 712 162

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Zemědělská výroba
AKTUALIZACE: uživatel č. 747 org. 56, 02.06.2004 v 13:32 hodin
MAS Železnohorský region