Železnohorský region > Podpora regionu > LEADER 2014 - 2020 > Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR > Popis postupu zapojení komunity do přípravy SCLLD > 2) Popis zapojení veřejnosti a členů místního partnerství > 5) Semináře k realizaci SCLLD

5) Semináře k realizaci SCLLD

MAS od schválení strategie Valnou hromadou provádí pravidelné konzultace potencionálních projektových záměrů, které chtějí realizovat v novém programovacím období:

MAS také pořádá pravidelné semináře:
1) Seminář pro regionální výrobce a podnikatele. Zvyšování kvality a řetězování služeb - 16.2.2016 - pozvánka zde