Železnohorský region > Podpora regionu > Projekty a akce > Podpora vzniku komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Železnohorský region

Podpora vzniku komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Železnohorský region

Podpora vzniku komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Železnohorský region
Dotační titul: OP Technická pomoc
Číslo prioritní osy: 8.3.a)
Název prioritní osy: Administrativní a absorpční kapacita

Datum zahájení projektu: červenec 2013
Datum ukončení projektu: srpen 2014

Celkové výdaje projektu: 465 452,00 Kč
Dotace: 465 452,00 Kč

Výstupy projektu:
- Dílčí části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR