cz 
facebook
LinkedIn®

Region of Iron Mountains

Přelouč


V rámci reformy veřejné správy byla od 1.1.2003 podstatná část kompetencí (např. vydávání občanských průkazů a cestovních pasů, ověřování dokladů, povolování živností, rozhodování v oblasti sociálního zabezpečení, sociálně-právní ochrany dětí, životního prostředí a zemědělství, památkové péče, civilní služby,...) ze zrušených okresních úřadů přenesena na tzv. obce s rozšířenou působností.
IT CONTENTS - REGION:

LOKALIZACE


LAST MODIFY: Luděk Šorm (KAM NA PARDUBICKU s.r.o.) 2, 04.01.2003 v 16:56 hodin
LAG (Local Action Group) Region of Iron Mountains