Železnohorský region

Český svaz chovatelů poštovních holubů

Český svaz chovatelů poštovních holubů je dobrovolnou společenskou organizací. Sdružuje chovatele drobného zvířectva, mimo jiné sportovní plemeno poštovních holubů. Svým členům umožňuje rozvíjet zálibu v chovatelství, vytvářet podmínky pro aktivní odpočinek po práci, oživení devastované přírody. Vede chovatele k rozvoji znalostí o ochraně zvírat a životního prostředí.

Dne 11.12.1964 se sešlo 11 chovatelů z naší obce v hostinci u Šotáků s úmyslem založit místní organizaci chovu poštovních holubů.
Následné bylo schválení ČSCH ZO CHPH Korytná k 1.4.1965. Do roku 1978 chovatelé užívali místnost u p.Kutálkové.
V roce 1978 byla organizaci předána do trvalého používání stará budova hasičů a tato byla úplně přestavěna pro jejich účely.

V mistrovských soutěžích má ZO CHPH průměr 1,7 pořadí/rok, to je 1 místo na Brodsku. Holubi našich členů každoročně reprezentují okres Uh.Hradiště na celostátních výstavách.
V roce 1977 chovatel p.Tomanec J. vystavoval na Olympiádě CHPH ve Švýcarsku.
V roce 2000 se jednotliví chovatelé umístili v oblasti III. Na Brodsku v tomto pořadí: 1., 2., 4., 5., 9., atd.

V roce 2000 uplynulo 35 let od založení organizace. V kartotéce je evidováno 37 členů.
Z toho 7 zemřelo, 5 přestoupilo do jiné organizace a 9 vystoupilo z členství.
V roce 2000 bylo v naší ZO CHPH organizováno 16 členů.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Tomáš Kuča 56, 22.10.2004 v 17:13 hodin
MAS Železnohorský region